Bron

Rendement..nl

Ook jaarurensystematiek bij wettelijk minimumuurloon

24 april 2023

Op 1 januari 2024 treedt de Wet invoering minimumuurloon in werking.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt in de conceptversie van de Verzamelwet SZW 2024 een wijziging voor zodat de jaarurensystematiek niet in gevaar komt. In sommige sectoren wordt veelvuldig gewerkt met een zogenoemde jaarurennorm: de werknemer heeft dan geen vaste arbeidsomvang per week of maand, maar voor een heel jaar.

De werkgever spreekt met hem af dat hij bijvoorbeeld 1.040 uur in een jaar werkt. Dat is gemiddeld twintig uur per week, maar de werknemer kan best de ene week tien uur werken en de andere week dertig. Hij krijgt hoe dan ook betaald voor twintig uur per week. Aan het einde van het jaar moet de overeengekomen arbeidsduur (1.040 uur dus) overeenkomen met de werkelijk gewerkte uren. Heeft een werknemer meer gewerkt, dan moet de werkgever die extra uren uitbetalen of op een andere manier compenseren.

Werkgever betaalt per gewerkt uur het minimumuurloon

In de Wet invoering minimumuurloon is geregeld dat een werkgever per gewerkt uur het minimumuurloon moet betalen. Per ongeluk was de jaarurensystematiek niet meegenomen in de nieuwe wetssystematiek. Dat wordt nu rechtgezet in de Verzamelwet SZW 2024, die ter consultatie online staat. Voorgesteld is dat er bij de beoordeling of de werkgever tijdig het minimumloon én meerwerk heeft betaald aan de werknemer, wordt gekeken naar de periode van afrekening. Een periode van afrekening mag maximaal 12 maanden omvatten en omvat meerdere betalingstermijnen (zoals bij het jaarurensysteem). Dan is het net zoals het nu is geregeld.

Omvang voltijds dienstverband is aan de werkgever en werknemer

De minister van SZW gaf ook nog aan dat het aan werkgevers en werknemers is om te bepalen wat de omvang van een voltijds dienstverband is. Dat hoeft dus niet per se 36 uur te zijn, wat straks als standaard werkweek geldt bij het minimumuurloon. Daarin veranderen de Wet invoering minimumuurloon en de Verzamelwet SZW 2024 niets. Ook het loonbegrip uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) blijft hetzelfde.