Bron

Divers

Op tijd aan de slag met digitale toegankelijkheid voor mensen met beperking

9 februari 2023

Op grond van een Europese richtlijn moeten verschillende (digitale) diensten en producten die ondernemers leveren of gebruiken, op 28 juni 2025 toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Het is belangrijk dat iedereen in onze samenleving ook digitaal volop kan meedoen. Tegelijk vraagt deze richtlijn het nodige van organisaties. Van belang is dat zij tijdig met hun voorbereidingen beginnen en ondersteuning krijgen van hun leveranciers.

European Accessibility Act

Nederland telt 2,5 miljoen mensen met een beperking. Voor mensen met een visuele beperking (circa 300.000) maar ook bijvoorbeeld laaggeletterden, is het bezoeken en gebruiken van websites, apps, maar bijvoorbeeld ook mobiele pinapparaten en automaten voor kaartverkoop, vaak moeilijk of zelfs onmogelijk. De European Accessibility Act, die in 2023/2024 in Nederland wordt geïmplementeerd en vanaf 28 juni 2025 ook wordt gehandhaafd, moet daar een einde aan maken. Deze richtlijn stelt eisen aan de toegankelijkheid van digitale producten en diensten die bedrijven leveren of gebruiken. Alleen voor kleinere bedrijven (maximaal 10 fte en een omzet tot 2 miljoen euro) die diensten leveren, geldt een uitzondering. De websites en apps van overheidsinstellingen moeten al sinds september 2020 aan de digitale toegankelijkheidseisen voldoen.

De ambitie is dat iedereen zonder drempels moet kunnen meedoen, en die ambitie wordt ondersteund door de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. In het VN-verdrag staat de autonomie van mensen met een beperking centraal.

Positieve impact

Inzetten op toegankelijkheid biedt organisaties zelf ook kansen. Een toegankelijk product of dienst kan namelijk meer afzet opleveren en dus meer omzet op en heeft een positieve impact op de maatschappij. Informatie, advies en tips over toegankelijk ondernemen en de richtlijn zijn hier terug te vinden. Ook kunnen organisaties hier zelf testen hoe digitaal toegankelijk hun eigen website is.