Op weg naar herpositionering: Visie op de rol van de provincies in het culturele bestel

15 december 2022

Het IPO heeft in februari 2022 een opdracht verleend aan Berenschot voor het uitbrengen van een visie op de gewenste rol van provincies in een nieuw cultuurstelsel.

Dit heeft geresulteerd in een rapport met als titel: ‘Op weg naar herpositionering. Visie op de rol van de provincies in het cultuurbestel’. De gezamenlijke provincies hebben op basis van de visie van Berenschot een gezamenlijk standpunt geformuleerd en deze is per brief aangeboden aan de Staatssecretaris.

Download het rapport ‘Op weg naar herpositionering. Visie op de rol van de provincies in het cultuurbestel’ hier

Lees de brief aan de Staatssecretaris met het standpunt van de gezamenlijke provincies hier