Bron

Platform ACCT

Op zoek naar financiering: tien makers journeys van In the Mix

15 mei 2024

In het programma In the Mix buigen Platform ACCT, voordekunst en Cultuur+Ondernemen zich samen met makers en financiers over de vraag hoe een diverse en passende financieringsmix kan worden gerealiseerd.

Onderdeel van het programma waren de ‘makers journeys’, waarin we een tiental makers in hun zoektocht naar projectfinanciering volgden. Hiervoor werkte Platform ACCT samen met een onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Dit team bestond uit dr. Yosha Wijngaarden, dr. Ellen Loots en dr. Carolina Dalla Chiesa, dat zich naast een literatuur- en mappingsonderzoek over de data uit die makers journeys boog.

De gevolgde makers waren werkzaam in verschillende disciplines, en bevonden zich in verschillende carrièrefases. Allemaal oriënteerden ze zich op het vinden van financiering voor een project, van subsidies en fondsen tot crowdfunding en van een langlopende werkbeurs tot een lening. Elke maker werd tweemaal geïnterviewd, bij het begin van de financieringszoektocht en nog eens later in het traject, vaak nadat een of meerdere financieringsvragen waren uitgezet. In de maanden tussen het eerste en tweede interview zijn er tweewekelijkse ‘check-ins’ gehouden, waarbij de onderzoekers de makers kort gesproken hebben over de voortgang van die financieringsvragen.

Binnen de makers journeys heeft de EUR op drie verschillende niveaus naar de manier waarop makers zich positioneren en onderscheiden met betrekking tot financieringsvragen.

  1. Op het niveau van de financier: hoe proberen makers zich te verhouden ten opzichte van de betreffende financier?
  2. Op het niveau van de financieringsvraag: hoe proberen makers hun werkpraktijk te passen binnen de vereisten van een aanvraagformulier?
  3. Op het niveau van de maker: hoe verhoudt de maker zich tot ontwikkelingen in de sector en samenleving?

Uit de makers journeys is gebleken dat het vinden van passende financiering voor projecten een arsenaal aan vaardigheden en strategische overwegingen vereist. Die strategische overwegingen moeten worden gemaakt te midden van verschillende spanningsvelden. Een voorbeeld hiervan is dat je als maker moet leren te schrijven naar de criteria van financiers maar ook je unieke eigenschappen en onderscheidend vermogen ten opzichte van andere creatieve makers moet kunnen etaleren. Ergens wil je je wel schikken naar de vereisten van een financier als dat ervoor zorgt dat je je project kunt realiseren; tegelijkertijd wil je je artistieke integriteit behouden. Hoe vind je bovendien, als individu, een balans tussen een focus op je artistieke ontwikkeling en ‘het maken’ enerzijds en het vergaren van kennis over projectmanagement en financiering anderzijds?

Een ander dilemma dat terug kwam in de makers journeys: hoe verhoud je je tot jezelf en tot betrokkenen bij je project op het moment dat beoogde financiering niet wordt binnengehaald? Moet je hen (inclusief financiers die al een bijdrage hebben toegezegd) teleurstellen en een streep door je project zetten, of met veel minder (en eigenlijk te weinig) middelen een kleinere versie van je project uitvoeren, met het risico niet aan de vooraf beloofde verwachtingen te kunnen voldoen?

Nieuwsgierig naar hoe deze en nog meer bevindingen tot stand zijn gekomen en de ervaringen van de makers uit de journeys? Lees hier de analyse van de EUR over de makers journeys. In de zomer verschijnt het complete onderzoeksrapport.

In The Mix is geïnitieerd door Cultuur+Ondernemen, voordekunst en Platform ACCT en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.