Open call: innovatielabs #2

2 augustus 2022

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL geven een vervolg aan het programma Innovatielabs met een tweede oproep.

Innovatielabs zoekt makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen die willen werken aan innovatie in de culturele en creatieve sector. Heb jij een goed idee om de sector te versterken aan de hand van verdiepend onderzoek, activiteiten of experiment? Dien dan vóór 5 oktober 2022 een voorstel in.