Bron

Rijksoverheid

Open voor reactie: Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

25 april 2023

Het Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Dit ontwerpbesluit geeft invulling aan het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

Doel van het wetsvoorstel is arbeidsdiscriminatie tegengaan, zodat alle werkzoekenden in Nederland een eerlijke kans op werk krijgen en beoordeeld worden op kennis en vaardigheden. Reageren op het ontwerpbesluit kan online tot 22 mei 2023.

Ontdek hier de internetconsultatie.

Voor wie is het wetsvoorstel belangrijk (werkgevers met meer dan 25 werknemers)?

Het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is belangrijk voor werkgevers, intermediairs, werknemers en werkzoekenden. In het ontwerpbesluit staan eisen beschreven over de werkwijze en de procedure die werkgevers (en intermediairs) moeten volgen. Ook zijn er andere onderdelen uit het wetsvoorstel nader uitgewerkt.

Wat is houdt het wetsvoorstel gelijke kansen voor werkzoekenden in?

Concreet betekent het wetsvoorstel dat werkgevers aandacht moeten besteden aan het tegengaan van bewuste en onbewuste arbeidsmarktdiscriminatie. Werkgevers moeten procedures opnemen in hun werkwijze voor werving en selectie van personeel en daarmee zorgen voor gelijke kansen. De nieuwe werkwijze is bedoeld voor werkgevers met meer dan 25 werknemers in dienst. Onderdeel van het ontwerpbesluit dat online staat is dat functie-eisen alleen relevant zijn voor de functie en niet onnodig kandidaten uitsluiten. In het besluit wordt ruimte gelaten aan werkgevers voor de inrichting van het werving- en selectieproces. Zo mogen werkgevers zelf bepalen welke vormen van werving- en selectieprocedures  het beste aansluiten bij de praktijk.

Meldingsplicht intermediairs discriminerende verzoeken

Voor intermediairs geldt daarnaast een verplichting om een melding te maken bij de Nederlandse Arbeidsinspectie van discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Tenminste, als een opdrachtgever dit verzoek na overleg na overleg weigert bij te stellen.

Online reageren op besluit toezicht gelijke kansen

De internetconsultatie over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is op 13 april 2023 gestart. Reageren op het besluit is mogelijk tot 22 mei 2023.