Opinie: Ga het ‘algemeen belang’ niet politiseren

30 september 2021

Laat het ANBI-begrip politiek neutraal blijven betoogt professor (Erasmus School of Law (ESL)) Hemels.

Lees hier het betoog van Hemels.

De staatssecretaris financien wil dat het ANBI-begrip mee aansluit bij wat het kabinet algemeen nuttig vindt. Dat maakt dat het begrip 'algemeen nut' politiek ingevuld wordt. Geen goed idee vindt Hemels.