Opinie: Reactie op de directeuren van de zes Rijkscultuurfondsen

5 september 2018

In een opinie in de Volkskrant reageert Daniela Hooghiemstra op het ingezonden stuk van de directeuren van de zes Rijkscultuurfondsen twee weken geleden

Hooghiersmstra verbaast zich erover dat zes het niet hebben “over de kunst of een nieuwe visie op het te subsidiëren werk”, “maar op het managen daarvan”. “Over de kwaliteit van kunst valt nooit een laatste woord te zeggen. Toch is en blijft die voor de toekenning van subsidie het enig legitieme criterium.. (…) Fondsen moeten de moed en de expertise hebben om (…) een visie te ontwikkelen en die onder woorden te brengen.” aldus Hooghiermstra.

Lees hier de volledige opinie.