Bron

MKB-Nederland

Oproep aan EU: Pas richtlijn auteursrecht muziek aan

10 februari 2023

Oproep aan EU: Pas richtlijn auteursrecht muziek aan

MKB-Nederland heeft samen met o.a. Sena een beroep gedaan op Eurocommissaris Breton om de plannen van de Europese Commissie om het beginsel van ‘materiële wederkerigheid’ voor auteursrechten op muziek sneller te laten verlopen.

Organisaties die muziek in de openbare ruimte laten horen, betalen daarvoor auteursrechten (naburig recht in dit geval) die via Sena aan rechthebbenden worden uitgekeerd. Nederland had in de wetgeving een eis tot wederkerigheid opgenomen.

Betalen voor muziekgebruik

Er worden alleen auteursrechten betaald aan landen die dat andersom ook doen en auteursrechtelijke verdragen hebben ondertekend daarvoor. Dat zijn met name landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het Europese Hof van Justitie oordeelde echter in september 2020 dat dit niet is toegestaan. Volgende op de uitspraak heeft Nederland als enige lidstaat de auteursrechtwet gewijzigd, waardoor rechthebbenden met name uit de VS, nu vergoedingen uit Nederland kunnen claimen.

Forse kostenstijging

Deze wijziging heeft geleid tot een forse stijging van de kosten voor het Nederlandse bedrijfsleven, waaronder ook VNPF-leden  (nu 26 procent) in de afgelopen twee jaren, zie ook hier. De negatieve economische en culturele gevolgen zijn merkbaar bij zowel de rechthebbenden als gebruikers. Vergoedingen aan Europese artiesten en producenten dreigen te worden verlaagd. De kosten van ten gehore gebrachte muziek voor zakelijke gebruikers zoals horeca, podia, festivals , maar ook ziekenhuizen, winkels, et cetera zijn significant verhoogd, terwijl (de waarde van) het product in essentie gelijk is gebleven. Naar verwachting zal een soortgelijke situatie zich gaan voordoen in andere lidstaten.

Grootste deel naar VS

Als de hele EU dezelfde regelgeving zou hebben, zal het grootste deel van de op het auteursrecht gestoelde geïncasseerde vergoedingen voornamelijk worden uitgekeerd aan de VS, in plaats van te worden geïnvesteerd in het eigen land. Niemand in Europa profiteert hiervan, niet de makers, niet de producenten, niet de gebruikers, niet de Europese economie en niet de culturele sector.

Snelle oplossing

VNO-NCW, MKB-Nederland (waar VNPF lid van is), Sena, CLT-UFA en TALPA vragen de Europese Commissie om zo snel mogelijk een oplossing te realiseren. Dit zou moeten betekenen dat de betreffende richtlijn ofwel zodanig wordt aangepast dat in de richtlijn staat dat wederkerigheid geldt voor alle lidstaten gezamenlijk, ofwel dat lidstaten zelf kunnen bepalen dat wederkerigheid een vereiste is, zoals dat voorheen in Nederland was geregeld.