Oproep aan kabinet Schoof: géén hogere btw

4 juli 2024

Oproep aan kabinet Schoof: géén hogere btw

De creatieve coalitie deed op 3 juli (mede namens de VNPF) een dringend beroep op de politieke partijen in de Tweede Kamer en het kabinet om de verhoging van het btw-tarief van 9% naar 21% te heroverwegen.

De creatieve coalitie wil graag het gesprek aangaan met het nieuwe kabinet om de btw-verhoging te voorkomen. Economische analyses tonen aan dat een verhoging zal leiden tot 1,5 miljoen minder festivalbezoeken en 900.000 minder bezoeken aan podiumkunsten. Daarnaast gaat de Rijksoverheid ervan uit dat de verhoging van het btw-tarief op sportbeoefening ertoe leidt dat 500.000 Nederlanders dreigen te stoppen met sporten. Ook zal een jaarlijkse investering van 3,5 miljoen euro in het amateurvoetbal en vrouwenvoetbal wegvallen. De btw-verhoging op overnachten raakt niet alleen de hotellerie en binnenlandse toeristen, maar maakt Nederland ook minder aantrekkelijk als vakantiebestemming. Dit heeft grote impact op andere sectoren zoals cultuur, musea, horeca, retail en vervoer. Bovendien verwacht 82% van de zzp’ers in de cultuur- en mediasector dat de btw-maatregel hen gaat raken in hun inkomen. Dit betekent concreet een verlies aan inkomen van 160 miljoen euro voor de cultuursector.

Houd Nederland leuk en gezond 

De voorgestelde verhoging legt een extra belasting op de vrijetijdsbesteding, nieuwsgierigheid en gezondheid van miljoenen Nederlanders. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van sport, nieuws, boeken, cultuur en logies komt verder onder druk te staan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat na een significante prijsverhoging, grote groepen mensen cultuur, evenementen, sport, horeca en nieuws niet langer kunnen betalen en noodgedwongen moeten afhaken met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Denk er eens aan de volgende dingen te moeten missen: de glimlach van een kind bij zijn eerste voetbalwedstrijd, de ontroering bij een theatervoorstelling, wegdromen bij een mooi boek, weten wat er speelt in je buurt, losgaan bij een concert en de gezelligheid van een weekendje weg met familie. Dat staat voor alle Nederlanders op het spel.

Dringend beroep op Tweede Kamer en kabinet

Wij doen een dringend beroep op de politieke partijen in de Tweede Kamer om de invloed aan te wenden en het kabinet te verzoeken deze lastenverzwaring te heroverwegen. Het is van essentieel belang dat we de toegankelijkheid van cultuur, sport, horeca, boeken, evenementen en nieuws voor alle Nederlanders waarborgen. Wij gaan dan ook graag in gesprek met het kabinet en de overheid om onze ideeën te delen en samen te werken aan het belang van een bloeiend cultureel, sportief en maatschappelijk leven. De btw-verhoging kost Nederland op lange termijn meer dan dat de bezuinigingen op korte termijn opleveren en dat is voor ons niet acceptabel.

Kom in actie!

Steun jij de #geenhogerebtw-campagne? Download de campagnevideo én deel deze op sociale media met de hashtag #geenhogerebtw. Inmiddels steunt nog maar 20% van de Nederlanders de verhoging van het btw-tarief, aldus het RTL Nieuwspanel.