Oproep: deel overeenkomsten vrijwilligers en stagiairs voor inventarisatie

13 december 2018

In het kader van een inventarisatie roept de VNPF op om geanonimiseerde (model)overeenkomsten voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsers te mailen aan kees@vnpf.nl. Ook overeenkomsten uit andere delen van de kunst-, cultuur en creatieve sector zijn welkom!

Waarom deze inventarisatie?
De inventarisatie is een project in het kader van de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve sector (hieronder meer). VNPF is gevraagd aanjager te worden van het Arbeidsmarktagendapunt 3.3 over VSW’ers (zie p. 51). Het aanjagerschap houdt in dat wij verantwoordelijkheid hebben genomen voor het uitvoeren van twee projecten:

  1.      we hebben een onderzoek belegd bij de Boekmanstichting naar een vermeende verdringing en;
  2.      we inventariseren welke modelovereenkomsten voor VSW’ers er thans worden gebruikt in de gehele cultuursector. Stadhouders Advocaten voert een juridische toetst uit, draagt eventuele verbeteringen aan en ontwikkelt ze voor deelsectoren waar ze ontbreken.

Wat is de Arbeidsmarktagenda Culturele & Creatieve sector?
Het is een document waarin 25 actiepunten staan om o.a. de arbeidsmarktpositie van mensen werkend in de kunst- en cultuursector te verbeteren. Ook het uitwerken van de, meer bekende, Fair Practice Code is bijvoorbeeld één van die agendapunten.

Waarom deze arbeidsmarktagenda?
De Arbeidsmarktagenda is in 2017 opgesteld in een poging om als sector zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren voor problemen die zijn gesignaleerd in twee belangrijke rapporten. Dit zijn Verkenning arbeidsmarkt culturele sector uit januari 2016 en Passie gewaardeerd uit april 2017; beiden van de SER en de Raad voor Cultuur.

Vragen over de Arbeidsmarktagenda of de Fair Practice Code?
Bel (06-28937015) of mail Kees (kees@vnpf.nl). Tijdens ESNS is er op zaterdag een panel te bezoeken over de Fair Practice Code. Op maandag 21 januari organiseert Kunsten ’92 in TivoliVredenburg een middag over de Arbeidsmarktagenda.