Oproep deelname aan onderzoek over fondsenwerving in de popsector

21 april 2022

Wil jij meewerken aan het onderzoek van masterstudent Frankie Uyterlinde (Kunstbeleid en Kunstbedrijf aan de Radboud Universiteit) dat zij onder begeleiding van Prof. dr. Helleke van den Braber en LVWB Fundraising doet?

“Ik doe onderzoek naar de hindernissen én de kansen die de popsector ziet op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Ik zou graag een aantal zakelijk leiders, directeuren en/of fondsenwervers van popinstellingen willen spreken om een beter beeld te krijgen. Uiteindelijk zal mijn onderzoek leiden tot een bondig advies voor de sector. Ik hoop u binnenkort te mogen spreken.’’ 

Het gesprek vindt plaats in mei op locatie bij jouw organisatie en duurt circa 1 tot 1.5 uur. Aanmelden kan via frankie.uyterlinde@ru.nl.