Oproep: deelname aan training artistiek ondernemerschap #2 live popsector

9 september 2021

De VNPF organiseert voor de tweede keer een intensieve training voor programmeurs en andere artistiek verantwoordelijken in de achterban.

Het afgelopen voorjaar (2021) heeft de VNPF in samenwerking met Coaching in Cultuur een Training Artistiek Ondernemerschap georganiseerd. 24 Programmeurs hebben deelgenomen aan deze training. De deelnemers waren enthousiast. Lees hier terug wat collega's ervan vonden.

Nog een keer, nog een keer
De VNPFwil kijken of het mogelijk is dit een tweede keer te organiseren. Inmiddels hebben 15 mensen hun interesse getoond. Een groot deel daarvan weet al zeker dit te willen.

Ideaal zou zijn 24 deelnemers. We hebben er nog een stuk of 10 nodig dus. Reageren met een mail naar berendschans@vnpf.nl is voorlopig voldoende. Het zou fijn zijn als je dat voor eind deze week kan doen. Heb je meer tijd nodig, maar ben je wel geinteresseerd, neem even contact op met het bureau , Ben je geinteresseerd, maar geen VNPF-lid, neem ook even contact op met het bureau.

Programma
Klik hier om je een idee te vormen over het programma. Het programma zal vergelijkbaar zijn, maar het is ook de bedoeling aan te kunnen sluiten op de actualiteit, dus het is nog niet in beton gegoten.

Kosten
Deelname kost ca.€ 3.200,- / 3.500,- ex btw. Iets duurder dan vorig jaar. Vorig jaar is veel online gedaan, het is de insteek dit jaar wat meer live te doen. Daar zijn ruimten (en lunches, etc.) voor nodig.

Een flink deel van die kosten wordt vergoed
PPO staat voor permanente professionele ontwikkeling. Het idee is dat alle werkenden er goed aan doen om met regelmaat stil te staan bij de vraag of de aanwezige vaardigheden voldoende aansluiting vinden bij de snel veranderende omgeving en arbeidsmarkt. Binnen het PPO-programma van Platform ACCT is subsidie beschikbaar om hier aan te werken.
Het maximum van de bijdrage is gesteld op €2.000,-

Wat betekent cofinanciering voor de deelnemer?
Werktuig-PPO is zo opgezet dat een bijdrage vanuit werktuig-PPO wordt aangevuld met een bijdrage van werknemer en werkgever (1/3×3). Dat zou hier dus kunnen betekenen €1.167,- door de werknemer, €1.167,- door de werkgever en €1.167,- door werktuig-PPO. In dit voorbeeld kan het ook zijn dat de werkgever 2/3e betaald. Het is geen verplichting dat de werknemer zelf een deel bijdraagt.

Indien je zelfstandig bent, zijn er andere afspraken te maken (ca. 2/3e kan vergoed worden, d.w.z. tot het max bedrag). Wij adviseren sowieso vooraf contact te zoeken met werktuig-PPO.

Moet de deelnemer de opleiding voorfinancieren?
Als je een financiële bijdrage wenst van werktuig-PPO zal je voorafgaand aan de start van de opleiding een aanvraag indienen via de PPO-website. Hierbij geef je ook aan welke opleider/professional je wil inzetten. Bij een totaalbedrag aan PPO-bijdrage onder € 1.000,- verwacht werktuig-PPO dat de deelnemer zijn opleiding zelf voorschiet. De factuur en het betalingsbewijs (bankafschrift) zijn voor hen voldoende om de bijdrage achteraf op je rekening te storten. Is de PPO-bijdrage meer dan € 1.000,- dan kan je een voorschot aanvragen.

Regelt de VNPF of werktuig-PPO de medefinanciering door mijn werkgever/opdrachtgever?
Nee, dit moet je helaas zelf doen. Indien je geïnteresseerd bent, verdient het aanbeveling je vooraf even te verdiepen in het werktuig-PPO. Zie hier https://werktuigppo.nl/ en hier https://werktuigppo.nl/veel-gestelde-vragen/
Reiskosten en bijkomende kosten moet je met je werkgever of opdrachtgever regelen.

Tijdsbesteding en voorlopige planning (ovb)
Uitgaande van 24 deelnemers wordt er nu gedacht aan:

 • Startgesprekken tussen ma 13 en do 16 december (dit zijn individuele gesprekken die 1,5 a 2 uur duren). Dus het is niet zo dat je daar 4 dagen aan kwijt bent, je wordt in die 4 dagen ingepland
 • Sessie 1 voor allen op 10 januari
 • Sessie 1 voor groep 1 (12 pers) op 11 januari
 • Sessie 1 voor groep 2 (12 pers) op 12 januari
 • DISC gesprekken op 17 t/m 19 januari. Ook hier geldt dit zijn individuele gesprekken van ca. 2 uur. Dat is vlak voor ESNS.
 • Sessie 2 voor allen op 24 januari
 • Sessie 2 voor groep 1 op 25 januari
 • Sessie 2 voor groep 2 op 26 januari
 • Sessie 3 voor allen op 7 februari
 • Sessie 3 voor groep 1 op 8 februari
 • Sessie 3 voor groep 2 op 9 februari
 • Sessie 4 voor allen op 7 maart
 • Sessie 4 voor groep 1 op 8 maart
 • Sessie 4 voor groep 2 op 9 maart
 • 14 t/m 16 maart eindgesprekken, ook dit zijn individuele gesprekken van ca 1,5 uur.

?Los van het huiswerk/voorbereidingstijd en reistijd zal deze training ca. 9 dagen in beslag nemen.