Opschorting handhaving Wet DBA tot 2020 – roadmap vervanging DBA

15 maart 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. De mogelijkheden voor handhaving van kwaadwillenden worden vanaf 1 juli 2018 wel verruimd.  

Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de lijnen van de komende periode worden uiteengezet (roadmap vervanging DBA). 

Opvolger Wet DBA
Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt.

Lees hier het hele artikel voor meer informatie.