Opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021

15 september 2020

In 2021 vindt een beleidsdoorlichting van artikel 14 over cultuur van de Rijksbegroting plaats. Het doel van die beleidsdoorlichting is om niet alleen terug te kijken voor verantwoording, maar ook om lessen en inzichten te formuleren voor toekomstig beleid.

Lees hier de brief waarin minister Van Engelshoven deze nog te verrichten beleidsdoorlichting toelicht. 

De algemene doelstelling is het bevorderen van een sterke, pluriforme, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige cultuursector en de bescherming van erfgoed. De verantwoordelijkheid van de minister is verankerd in onder meer de Wet op het specifiek cultuurbeleid en de Erfgoedwet. De minister is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwikkelen en sociaal en geografisch spreiden van cultuuruitingen.