OR-vragen over verlofuren en onderhandeling met arbodienst

25 februari 2021

Mag een bestuurder zelf onderhandelen met een arbodienstverlener zonder de OR te betrekken? En ben je verplicht verlofuren op te nemen als je werkgever hierom vraagt?

Onderhandelen met een arbodienst zonder de OR, is niet verboden. Het is alleen niet verstandig omdat de OR het resultaat altijd mag afwijzen, luidt het antwoord in het OR/Magazine van CAOP. ‘Zolang de directeur nog niets in gang zet, mag hij onderhandelen met de arbodienstverlener. Het is wel gebruikelijk om de OR mee te nemen in het voortraject, want er bestaat een risico dat de OR de aanbieder (of het pakket) niet goedkeurt in het instemmingstraject. Als dat het geval is moet het offertetraject opnieuw.’ De medezeggenschapsexpert geeft als advies mee om de bestuurder hierop te wijzen, zodat je als OR wel wordt meegenomen in het onderhandelingstraject.

Kan een werkgever je verplichten verlofuren op te nemen in het jaar dat deze uren zijn opgebouwd?
Wettelijke verlofuren vervallen als je ze een half jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd, niet opneemt. Bovenwettelijke verlofuren vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw.’ Een werkgever mag niet zomaar afwijken van deze vervaltermijnen, volgens de CAOP-expert. Dit mag alleen als dit positief uitvalt voor de werknemer, bijvoorbeeld als je de uren langer kunt opnemen dan gebruikelijk. De wettelijke vervaltermijn inkorten, door werknemers te verplichten de uren vóór het einde van het jaar op te nemen, is dus niet toegestaan. Een werkgever mag werknemers wel stimuleren om het verlof op te nemen.