Bron

Rendement

Organisaties nog niet klaar voor duurzaamheidsrichtlijn

16 maart 2023

Met ingang van boekjaar 2024 wordt voor veel organisaties de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht.

Zij zijn dan verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. Recent onderzoek wijst uit dat veel organisaties nog maar weinig kennis hebben van deze richtlijn. Grote en middelgrote organisaties in Europa zijn nog lang niet klaar voor de CSRD, die hen verplicht om vanaf 2024 of 2025 te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Dit blijkt uit onderzoek van Lefebvre Sarrut, het moederbedrijf van het Nederlandse Sdu.

Pijnpunten bij veel organisaties zijn:

  • onduidelijkheid over het stellen van doelen;
  • gebrek aan kennis van de nieuwe regelgeving;
  • het vergaren van data voor de verplichte rapportages;
  • het opzetten van methodes voor de rapportages.

Verslaglegging nog niet efficiënt 

Voor duurzaamheidsverslaggeving vertrouwen veel organisaties nog op hun accountant of adviseur. Ook kijken zij nog vaak naar praktijkvoorbeelden van andere organisaties. In het algemeen kan worden gesteld dat veel organisaties nog geen efficiënte aanpak hebben voor het rapporteren over duurzaamheid.

Ook impact op kleinere ondernemingen

De CSRD, in december 2022 gepubliceerd door de EU, verplicht organisaties met meer dan 250 werknemers of met meer dan € 40 miljoen omzet om naast hun financiële jaarrekeningen jaarlijks te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Denk hierbij onder andere aan CO2-uitstoot, de impact op biodiversiteit maar ook de schending van mensenrechten. De richtlijn is een uitbreiding van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit 2014. Voor de 12.000 organisaties die daaronder vielen geldt de EU-richtlijn al vanaf 1 januari 2024. Voor andere grote organisaties wordt deze van kracht op 1 januari 2025. Voor beursgenoteerde mkb-ondernemingen wordt 1 januari 2026 de startdatum. Indirect raakt de richtlijn ook kleinere ondernemingen: zij zullen ook worden gevraagd naar hun sociale en milieu-impact.