Bron

Kamer van Koophandel

Overgangsregeling UBO-gegevens opvragen uitgesteld

19 juni 2024

Overgangsregeling UBO-gegevens opvragen uitgesteld

De huidige regeling voor het raadplegen van de UBO-gegevens van een onderneming zou op 1 juni vervallen.

eze datum was voor de Kamer van Koophandel (KvK) echter niet haalbaar, dus zal de eerste mogelijkheid voor Wwft-instellingen om UBO-uittreksels op te vragen pas vanaf 1 augustus zijn.

UBO-Register: Inzicht in de beslissers binnen bedrijven en stichtingen

Het UBO-register maakt duidelijk wie er binnen een onderneming of stichting daadwerkelijk de beslissingen neemt. Deze personen zijn de uiteindelijke belanghebbenden, oftewel de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s). Bij een bv is bijvoorbeeld de natuurlijke persoon die meer dan 25% van de aandelen houdt de UBO (zie ook het bericht ‘Wanneer is iemand een UBO?’). Het register is onderdeel van het Handelsregister en wordt beheerd door de KvK.

Huidige regeling nog in stand

Aanvankelijk waren de UBO-registers voor iedereen toegankelijk en waren veel gegevens openbaar, zoals te zien in deze infographic. Het Europese Hof van Justitie vond echter dat dit een te grote inbreuk op de privacy van UBO’s maakte en oordeelde eind 2022 dat dit aangepast moest worden. Het Nederlandse kabinet heeft daarop het UBO-register per direct gesloten. Sindsdien geldt dat wanneer een onderneming gecontroleerd moet worden op een UBO-registratie, dit via een bevestigingsmail van de KvK gebeurt. Deze mail bevestigt of er daadwerkelijk registratie heeft plaatsgevonden. Daarnaast volstaat een screenshot van de UBO-gegevens ook. Dit zou tot 1 juni duren.

Overgangsregeling treedt pas 1 augustus in werking

De termijn om de huidige regeling op 1 juni te laten vervallen bleek echter technisch niet haalbaar voor de KvK. Daarom is de inwerkingtreding van de overgangsregeling nu uitgesteld met twee maanden. Met ingang van 1 augustus is het voor een Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)-instelling mogelijk om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen. Denk hierbij aan banken, notarissen, makelaars, advocaten en belastingadviseurs die de gegevens moeten kunnen controleren. Tot die tijd moeten Wwft-instellingen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie de registratie-controle nog via de bevestigingsmails van de KvK uitvoeren.