Overzicht stukken naar de Tweede Kamer

10 april 2020

In de afgelopen dagen is een groot aantal stukken naar de Kamer gestuurd, verband houdend met cultuur tijdens de coronacrisis, door bewindsleden, Kamerleden, de regering en de Raad voor Cultuur. 

Specifiek wordt vermeld: een brief van de regering ter voorbereiding van een Videoconferentie cultuurministers van de EU inzake COVID-19 op 8 april 2020. De Raad voor Cultuur die snel overzicht wil van gevolgen coronacrisis voor cultuursector en die pleit voor een steunfonds. En de brief die de volledige commissie cultuur aan minister van Engelshoven stuurt om haar reactie te vernemen op de vele verontruste brieven vanuit de sector inzake de gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector.

Lees hier het volledige overzicht van brieven aan de Tweede Kamer.