Chantelle Rodgers vertrekt bij LantarenVenster

Programma DEN conferentie bekend

Aanmelden voor Diversity Day (3 oktober) vanaf nu mogelijk

Nazorg bij agressie op het werk belangrijk

Extra tijd beschikbaar voor definitieve NOW-berekening

Kamerbrief over maatregelen ter bevordering positie van jongeren

JongeMakersPlatform: Verduurzaming vraagt om samenwerking

Reactie Kunsten ’92 op advies van Raad voor Cultuur BIS 25-28

ESNS en Ruud Berends uit elkaar

VNPF verwelkomt De Ruimte als nieuw lid

Btw op cultuur verhogen: verkeerde maatregel op een verkeerd moment

Linda Boer interim bestuurder WORM

Webinar ‘Horeca inkoopbeleid’ door 7.7 Strategisch Bedrijfsadvies op donderdag 8 juni

Vanaf 2024 geen scholingssubsidie STAP-budget meer

Gratis Afval Goed Geregeld loket per 1 mei geopend

Sena beleeft recordjaar in 2022

Onderzoek: link tussen muzikaliteit en depressie

VNPF verwelkomt Bridge Guitar Festival als nieuw lid

Arbo: oude software van de PodiumRIE wordt vervangen door nieuwe en eigentijdse software

Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket, ook over ketenbepaling

6 strategieën om ingehuurd personeel te behouden

In the Mix brengt creatieve makers en financiers dichter bij elkaar

Webinar ‘Kansen voor particuliere giften aan poppodia en -festivals en het werven bij fondsen’ op 25 mei