Paradisodebat 2018: de Fair Practice van de Kunsten

11 juni 2018

Op zondag 26 augustus 2018 vindt het jaarlijkse Paradisodebat plaats, waar kunstenaars en politici elkaar ontmoeten om te debatteren over actuele thema’s in het cultuurbeleid. Altijd in het perspectief van bredere ontwikkelingen in de maatschappij. Het thema is dit jaar de Fair Practice van de Kunsten.

Onze culturele en creatieve sector staat wereldwijd zeer hoog aangeschreven. Tegelijkertijd is er iets mis met de waardering ervan in onze samenleving. Passie wordt gewaardeerd, maar loon naar werk is lang niet altijd vanzelfsprekend.

Jonge makers hebben zich de afgelopen periode ingespannen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden en toekomstperspectieven in de culturele en creatieve sector: de Fair Practice Code. Centraal daarin staan vijf gedeelde waarden, die wij als basis nemen voor het gesprek tijdens het Paradisodebat.

Vijf waarden Solidariteit | Transparantie | Duurzaamheid/bestendigheid | Diversiteit | Vertrouwen.
Vijf sprekers Iedere spreker belicht éen van deze waarden, in een column van 10 minuten. Ingrid van Engelshoven (minister van OCW), Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Naomi Velissariou (theatermaker), Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie UvA). De complete lijst volgt spoedig.

Vervolgens start het debat met Tweede Kamerleden, kunstenaars, zaal, en sprekers, onder leiding van Lex Bohlmeijer (o.a. Radio 4).

Datum: Zondag 26 augustus 2018
Tijd: 16.00 – 18.00 uur (zaal open 15.30 uur)
Locatie: Paradiso, Weteringschans 6-8 1017 SG  Amsterdam

Binnenkort meer informatie over aanmelden.