Parkpop volledig groen in 2020

11 april 2019

Onder het motto “Groen Parkpop” streeft het evenement, in samenwerking met de gemeente Den Haag, naar de volledige verduurzaming van het festival in 2020. Met ‘Groen Parkpop’ wil het evenement in samenwerking met de gemeente Den Haag een voorbeeld geven aan het lokale en landelijke festivallandschap. 

De afgelopen jaren heeft Parkpop al een heel aantal milieubesparende maatregelen doorgevoerd. Denk aan het scheiden van afval, het consequent inzetten van duurzame
afbreekbare materialen en het actief stimuleren van het openbaar vervoer onder het festivalpubliek.

In samenwerking met de gemeente Den Haag wordt Parkpop in drie jaar tijd (2018-2020) volledig gevoed met groene stroom. Door middel van batterijen, 100% geladen met stroom verkregen uit windmolens en zonnepanelen.

Met ‘Groen Parkpop’ wil het evenement in samenwerking met de gemeente Den Haag een voorbeeld geven aan het lokale en landelijke festivallandschap. Het streven is dat alle Haagse evenementen snel zullen volgen, waarmee de verduurzaming van de lokale evenementensector collectief wordt omarmd en gehoor wordt gegeven aan de beleidsuitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de gemeentelijke energievisie ‘Op weg naar een duurzaam Den Haag’.

“Festivals bieden een belangrijke maatschappelijke en sociale functie, tegelijkertijd realiseren we ons dat grootschalige evenementen door hun schaal een belasting zijn voor het milieu. Daar wil Parkpop de komende jaren een voorbeeld in stellen”, aldus directeur Guus Dutrieux