Payrolling: Welke keuze maak ik als opdrachtgever

3 juni 2021

De toegenomen complexiteit bij de keuze hoe een flexwerker in te zetten, noopt tot een duidelijke strategie en taakverdeling binnen een organisatie; er moet een keuze gemaakt worden tussen inzet als payrollkracht, als uitzendkracht of direct dienstverband bij de eigen onderneming.

Lees het blog hierover op Zipconomy.