Payrolling: Welke rechten heeft de payrollkracht

27 mei 2021

Sinds de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ruim een jaar geleden werd ingesteld, is uitzenden en payrollen fors veranderd. Op welke rechten kunnen payrollkrachten zich beroepen?

Lees het blog op Zipconomy over het verschil in rechten tussen de uitzendkracht, de payrollkracht en de werknemer die rechtstreeks in dienst is van de opdrachtgever.