Pearle* roept lidstaten en Europese Commissie op om de tijdelijke kaderregeling staatssteun voor de culturele sector te verlengen

11 november 2021

De VNPF is lid van Pearle*. Zij roepen op te verlengen tot in ieder geval zomer 2022.

De tijdelijke kaderregeling staatssteun is op 19 maart 2020 aangenomen en tot op heden vijf keer gewijzigd om de lidstaten in staat te stellen de volledige flexibiliteit, waarin de staatssteunregels voorzien, te gebruiken om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het coronavirus.

Momenteel kunnen de lidstaten hun mening geven over het voorstel van de Commissie over de verlenging van de regeling tot 30 juni 2022. De VNPF heeft daarop aangedrongen bij de Rijksoverheid.

Volgens de Commissie zou dit de laatste verlenging zijn van de tijdelijke kaderregeling staatssteun. De geplande uitfasering is gebaseerd op de economische zomerprognoses 2021 van de Commissie volgens welke het bbp naar verwachting zal groeien met 4,8% in 2021 en met 4,5% in 2022 in zowel de EU als de eurozone.

Ook Pearle* (VNPF deed dat eerder in diverse reacties) onderstreept dat dit niet de huidige stand van zaken in de culturele sector weerspiegelt, en met name de live-optredens die een van de zwaarst getroffen sectoren zijn, met een gemiddeld omzetverlies van 70% voor de muzieksector en 90% voor de podiumkunstensector in 2019/2020 als gevolg van de gezondheidscrisis. Zie ook hier

Hoewel de live-sector zich nu langzaam herstelt, valt te verwachten dat de sector veel langer nodig zal hebben om weer op de rails te zijn dan andere sectoren, aangezien zij in de meeste lidstaten haar activiteiten nog steeds niet volledig kan hervatten.

In het kader van de huidige consultatie over de Tijdelijke Kader staatssteun dringt Pearle!* (ook de VNPF heeft daarom gevraagd) er daarom bij de nationale regeringen op aan om zich te verzetten tegen de afbouw van de steun voor de culturele sector, met name voor de live uitvoering, en om een ??sectorspecifieke verlenging na medio -2022, om te zorgen voor het volledige herstel van muziek- en podiumkunstenorganisaties.

Aangezien het herstel van verschillende sectoren heterogeen is, zijn op maat gemaakte oplossingen van cruciaal belang voor onze sector om terug te keren als een belangrijk onderdeel van de economie en bij te dragen aan de bloei van de Europese samenlevingen.