Per 1 oktober werktijdverkorting in plaats van NOW?

9 september 2021

De NOW-subsidie voor loonkosten komt per 1 oktober 2021 ten einde. Daarvoor in de plaats kunnen werkgevers onder omstandigheden weer gebruikmaken van de werktijdverkorting.

Werktijdverkorting bleek in coronatijd niet geschikt te zijn.

Toen in februari 2020 werk wegviel door de gevolgen van het coronavirus, konden werkgevers voor niet-gewerkte uren van werknemers een tijdelijke WW-uitkering van UWV ontvangen op basis van de regeling voor werktijdverkorting (WTV). De overheid had hiervoor het coronavirus als buitengewone omstandigheid aangemerkt. Het aantal aanvragen nam daarna snel toe en daar was de WTV niet op afgestemd.

Het kabinet introduceerde daarom een vervangende regeling: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), die sinds 6 april 2020 van toepassing is. De NOW biedt een tegemoetkoming in de loonkosten wegens omzetverlies door de coronacrisis. Na verschillende tijdvakken en honderdduizenden aanvragen komt per 1 oktober 2021 deze subsidieregeling ten einde. Vanaf dat moment geldt de buiten werking gestelde WTV weer.