Per 2022 onbelaste vergoeding van € 2 per thuiswerkdag

23 september 2021

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden.

Download hier het Belastingplan.

Het kabinet komt in het Belastingplan 2022 met een nieuwe gerichte vrijstelling voor de vergoeding voor thuiswerkkosten. 

Tijdens de coronapandemie werken veel werknemers thuis en de verwachting is dat dit voor een groot deel ook zo zal blijven na de versoepeling van het thuiswerkadvies. Veel werkgevers zoeken naar mogelijkheden om een vergoeding aan de werknemer te geven voor de extra kosten die het thuiswerken met zich mee brengt. Het Nibud berekende eerder dat het gaat om gemiddeld € 2 per thuisgewerkte dag. Het kabinet sluit in het Belastingplan 2022 aan bij dit bedrag en introduceert een gerichte vrijstelling voor de thuiswerkkostenvergoeding.

Thuiswerkkostenvergoeding en reiskostenvergoeding niet tegelijkertijd
Een werkgever kan voor eenzelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek toepassen. Als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek, kan de werkgever dus maar één van de vrijstellingen toepassen. Hij heeft dan de keuze om óf de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkkostenvergoeding, óf de gerichte vrijstelling voor reiskosten voor het woon-werkverkeer toe te passen. Het is wel mogelijk dat op een dag waarop deels wordt thuisgewerkt en ook wordt gereisd naar een andere plek dan de vaste werkplek – bijvoorbeeld naar een klant – zowel de vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding wordt toegepast.

Vaste vergoeding mogelijk
In de praktijk zullen werkgevers en werknemers afspraken maken over het aantal dagen waarop de werknemer thuis zal werken. Stel dat de werkgever en de werknemer afspreken dat per week twee dagen thuis wordt gewerkt en drie dagen op kantoor, dan kan de werkgever op basis van die verhouding een vaste vergoeding toekennen voor zowel het thuiswerken als de reiskosten woon-werkverkeer. Het kabinet stelt voor om een vergelijkbare regeling als de 128-dagenregeling te introduceren voor de thuiswerkkostenvergoeding: Als een werknemer ten minste 128 dagen in het kalenderjaar thuiswerkt, mag de werkgever een vergoeding geven alsof de werknemer 214 dagen in dat kalenderjaar thuiswerkt. Voor de berekening van de vaste thuiswerkkostenvergoeding moet het aantal dagen waarop wordt thuisgewerkt pro rata worden herrekend als de werknemer in de regel vier dagen, drie dagen, twee dagen, of een dag per week thuiswerkt. Ook in dat geval wordt het maximale voor de vergoeding in aanmerking te nemen aantal dagen van 214 pro rata herrekend.

Voorwaarden gerichte vrijstelling thuiswerkkostenvergoeding
De gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten is van toepassing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De werkgever wijst de thuiswerkkostenvergoeding aan als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling.
  • Het bedrag is niet meer dan € 2 per thuisgewerkte dag of een deel daarvan.

Vergoedt de werkgever méér dan het maximumbedrag, dan zal hij het bovenmatige deel via de vrije ruimte of de werknemer moeten belasten.

Onbelaste thuiswerkvergoeding in de vrije ruimte
Op dit moment is een thuiswerkvergoeding alleen onbelast te geven als de werkgever die als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengt. Dat betekent dat dit een stukje van de beschikbare vrije ruimte afsnoept, iets wat bij een gerichte vrijstelling niet het geval is.