Bron

Rijksoverheid

Per 2024 € 0,23 onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk

19 september 2023

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan een werknemer stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23.

Deze maximale onbelaste kilometervergoeding geldt voor alle soorten vervoer. Onder de regels van de werkkostenregeling kan een werkgever een onbelaste vergoeding geven voor de zakelijke en woon-werkkilometers die de werknemer maakt.

Die maximale vergoeding was jarenlang € 0,19 per kilometer, maar steeg per 1 januari 2023 naar € 0,21 per kilometer. In 2024 zal de maximale vergoeding verder worden verhoogd, naar € 0,23 per kilometer.

Aanwijzen als eindheffingsloon

Als de werkgever voldoet aan de voorwaarden, gaat de fiscus er volgend jaar tot en met het maximum van € 0,23 per kilometer van uit dat de werkgever die vergoeding heeft aangewezen als eindheffingsloon. Geeft een werkgever een hoger bedrag, dan is er sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet hij als loon belasten bij de werknemer of hij kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer van de werknemer.

Alleen het bedrag van de gerichte vrijstelling gaat omhoog. Het is aan de werkgever om dit ook in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer door te voeren. Dit is niet verplicht.

Nieuwe evaluatie gepland in 2028

Uit een evaluatie van de onbelaste reiskostenvergoeding bleek dat een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,22 per zakelijke kilometer meestal de variabele autokosten dekt. Reist de werknemer met de fiets of te voet, dan zijn de kosten nog lager. Toch wordt de kilometervergoeding verhoogd naar € 0,23, om werkgevers te stimuleren een hogere reiskostenvergoeding aan werknemers te verstrekken en zo ‘de arbeidsmarkt beter ondersteunen’.

In 2028 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding opnieuw geëvalueerd. Dan worden ook de veranderingen in reisgedrag en gebruik van de reiskostenvergoeding onder de loep genomen.

Onbelaste thuiswerkvergoeding voor 2024 in december bekend

Voor de onbelaste vergoeding van de reiskosten is niet afgesproken dat deze jaarlijks wordt geïndexeerd, zoals bijvoorbeeld wel het geval is voor de onbelaste thuiswerkvergoeding. Die wordt per 2024 verhoogd in lijn met de inflatiecorrectie. De tabelcorrectiefactor wordt eind december bekendgemaakt en toegepast in de Bijstellingsregeling die in de Staatscourant wordt gepubliceerd.