Deze website maakt gebruik van cookies.

Persbericht van de Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform

11-11-2021 | Bron: Alliantie van Evenementenbouwers | EventPlatform

De Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform hebben begrip voor de noodzaak te handelen.

Er is begri omdat het de spuigaten uit lijkt te lopen; Begrip voor de opmerkingen uit de zorg.

Maar er is ook veel onbegrip

 • Dat we na zo’n lange periode en zoveel modellering niet beter en zorgvuldiger handelen;
 • Dat we er niet in slagen het probleem te managen waar het probleem is;
 • Dat er gepakt wordt wat ‘makkelijk’ is, in plaats van aan te pakken wat moet;
 • Dat de vertroebeling van bijvoorbeeld Carnaval er toe leidt dat heel Nederland een waas voor de ogen krijgt;
 • En dat goed georganiseerde veilige evenementen daar de dupe van worden.

We zijn een evenementenbranche in problemen

 • Het gaat over evenementen die vanaf het eerste moment lijdend voorwerp zijn geworden. En zijn gebleven.
 • Een branche die over 2020 en 2021 een schrikbarende 11,1 miljard omzetverlies heeft geleden;
 • Waar de ondernemers  81% omzetverlies moesten opvangen;
 • En waar de rek uit is;
 • Waarmee niet op zo korte termijn gesold mag worden;
 • En waar het vertrouwen van ticketkopers en opdrachtgevers vitaal is om door te kunnen.

We zagen en zien oplossingen

 • De branche die als voorloper mee is gaan denken en de Fieldlab Evenementen heeft opgezet;
 • Waar is aangetoond dat en hoe juist doorgewerkt kan worden op veilige en gezonde wijze;
 • Zodat we juist met testen een voldoende veilige omgeving creëren;
 • Want zoals blijkt uit het BCO (bron- en contactonderzoek) komen de voorspellingen van Fieldlab Evenementen uit dankzij het coronatoegangsbewijs en de professionaliteit van de branche;
 • De branche die flexibel kan en wil meeveren met maatregelen maar die nu tegen de grenzen van betamelijkheid en mogelijkheid aan zit.