Personeelstekort in derde kwartaal naar recordhoogte

23 november 2021

De spanning op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat er in het derde kwartaal van 2021 tegenover elke 100 werklozen, 126 vacatures openstonden.

 Het is een aanscherping van het record in het tweede kwartaal, toen het om 106 vacatures ging.
Uit de kwartaalcijfers van het CBS blijkt dat er eind september 371.000 vacatures openstonden, maar liefst 45.000 meer dan een kwartaal eerder. De sectoren handel, zakelijke dienstverlening en zorg zijn goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures.

Werkloosheid op niveau van vóór corona
De werkloosheid daalde in oktober naar 277.000 mensen (2,9% van de beroepsbevolking), 17.000 minder dan aan het eind van het derde kwartaal. De werkloosheid is daarmee op het niveau van vóór de coronacrisis, toen in februari 2020 hetzelfde percentage van de Nederlandse beroepsbevolking zonder baan zat.

UWV biedt oplossingen voor personeelstekort
UWV onderzocht hoe de werkgevers het personeelstekort op kunnen lossen en publiceerde hiervoor 27 manieren. Het rapport sluit aan bij een eerdere publicatie van UWV uit 2018, met daarin vergelijkbare adviezen. De lijst is niet uitputtend; zo ontbreekt een methode als referral recruitment. De uitkeringsinstantie noemt het bieden van betere arbeidsvoorwaarden en een intensievere werving als snelle oplossingen. De overige tips zijn onder te verdelen in drie strategieën:

  • Het aanboren van nieuw talent. Bijvoorbeeld door niet alleen te kijken naar de opleiding en ervaring van kandidaten en door doelgroepen aan te boren die misschien niet direct voor de hand liggen, zoals statushouders (verdiepingsartikel).
  • Het anders organiseren van het werk. Zo kan technologie werk uit handen nemen en zorgt een (her)verdeling van taken en het schrappen van onnodige administratie mogelijk voor een efficiëntieslag.
  • Het binden en boeien van werknemers. Werkgevers met een focus op de vitaliteit en ontwikkeling van werknemers hebben meer binding met bestaande werknemers en zijn aantrekkelijker als potentiële nieuwe werkgever.

Personeelstekort houdt nog jaren aan
BNR meldde onlangs dat, volgens economen van de drie grootste Nederlandse banken ING, Rabobank en ABN AMRO, het personeelstekort nog jaren aanhoudt. Zij noemen een combinatie van een vergrijzende bevolking en een toenemende vraag naar arbeid door een groeiende economie als grootste boosdoener. Een mogelijke oplossing voor de personeelstekorten is het investeren in verdere automatisering en hogere lonen, aldus de economen. Werkgevers kunnen ook de ondernemingsraad betrekken.