Pilots toegangstesten bij concertzalen, theaters, poppodia, musea en monumenten start op 9 april

12 april 2021

Tussen 9 en 30 april a.s. vinden in de cultuursector 'pilots' plaats om ervaringen op te doen met (snel)testinfrastructuur. Deze pilots markeren het begin van de heropening van de culturele sector.

 • Deelnemende poppodia zijn hier te vinden.
 • Klik hier voor de kalender.
 • Lees meer informatie van de Rijksoverheid hier.
 • Klik hier voor de Kamerbrief.

   

 • In een beperkt aantal culturele instellingen worden de pilots volgens een vastgestelde kalender uitgevoerd.
 • Bezoek aan deze concerten, voorstellingen, musea en monumenten is mogelijk wanneer van tevoren een negatief testbewijs kan worden overlegd.
 • De sneltest kan gratis worden gedaan bij deelnemende testcentra.
 • Het coronaprotocol blijft bij de pilots voor de veiligheid nog steeds van kracht, dus ook de 1,5 meter regel.  

Testbewijzen (toegangstesten) 

 • Met deze pilots gaan de overheid en sectoren de bereidheid, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van testbewijzen onderzoeken (niet alleen voor cultuur maar ook in de sport- en recreatiesector).
 • Door testbewijzen in te zetten is het mogelijk om ook bij hoge risiconiveaus de cultuursector op een veilige wijze deels te heropenen.
 • Met toegangstesten kunnen sectoren eerder en/of met minder zware maatregelen open dan zonder toegangstesten.
 • Toegangstesten helpen dus om sneller en meer mogelijk te maken.  
   

Kalender 

 • Bij de samenstelling van de kalender met data en locaties is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine organisaties.
 • De kalender is door het kabinet opgesteld, in samenspraak met de veiligheidsregio’s, de Taskforce Culturele & Creatieve Sector en de deelnemende branche- en koepelorganisaties. 
   

Een eerste stap richting heropening van de cultuursector  

 • Concertzalen, theaters, festivals, poppodia, monumenten en musea zijn dicht. Het publiek snakt naar inspiratie, bezieling en verstrooiing.
 • Artiesten en zzp’ers in de cultuursector staat het water aan (en over) de lippen.
 • Zolang openstelling via de weg van de routekaart niet kan, is bezoek met testbewijzen de enige weg om weer bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen.  
   

Locaties die deelnemen aan deze pilot 

 • Op het bericht van de Rijksoverheid te zien wanneer op welke locaties een activiteit plaatsvindt. Klik hier