Platform voor HR en arbeidsvoorwaarden in de culturele sector

3 juni 2021

In 2020 zette Platform ACCT al de eerste stappen in de ontwikkeling van digiPACCT: een platform voor HR en arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector. Sinds kort is digiPACCT live.

DigiPACCT is het platform voor HR en arbeidsvoorwaarden voor iedereen met HR-taken in de culturele en creatieve sector. Samenwerking, netwerken en het delen van kennis staan centraal. Met dit platform wil Platform ACCT goed werkgever- en opdrachtgeverschap in de sector stimuleren.

De vier pijlers van digiPACCT
Rogier Wennink, projectleider en communitymanager van digiPACCT.nl lichtte de vier pijlers waaruit digiPACCT bestaat nader toe:

  1. Kennisbank: een compleet overzicht van de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder collectieve arbeidsvoorwaarden maar ook honorarium- en andere richtlijnen. Tevens vind je hier FAQ's op het gebied van arbeids-, fiscaal- en sociaalzekerheidsrechtelijke onderwerpen.
  2. HR-Community: een interactieve online omgeving waarin professionals met elkaar in contact kunnen komen voor het uitwisselen van kennis en sectorbreed overleg. Op basis van de besproken onderwerpen kunnen FAQ’s en ‘best practices’ worden toegevoegd aan de kennisbank.
  3. Online kennissessies: een maandelijkse (digitale) bijeenkomsten om actuele thema’s, trends en ontwikkelingen te bespreken of een webinar om een specifiek onderwerp nader te behandelen, onder leiding van experts uit het veld.
  4. Netwerkbijeenkomsten: zodra de corona-maatregelen het toelaten organiseren we een of twee keer per jaar een live bijeenkomst waarbij een specifiek thema wordt uitgelicht en professionals elkaar in levenden lijve met elkaar kunnen ontmoeten, netwerken en kennisdelen.

Aanmelden bij digiPACCT
Heb je HR-taken in de sector? Meld je dan aan bij digiPACCT.nl. Daar vind je ook meer informatie over de eerstvolgende online kennissessie die plaats zal vinden op dinsdag 8 juni om 10.00 uur.

De eerste 'live' netwerkbijeenkomst staat momenteel gepland op 2 november.