Bron

VSCD / NAPK / VNPF

Podia en festivals moeten een veilige plek zijn voor iedereen

27 maart 2024

Met zorg zien we dat er in onze "huizen" en op onze podia in toenemende mate sprake is van incidenten die door polarisatie zijn ingegeven.

Iedereen, van makers tot medewerkers en publiek, moet veilig zijn binnen onze huizen en op onze podia. Er is daarbij ook in deze door tegenstellingen gekenmerkte tijd geen plek voor acties of intimidaties ingegeven door antisemitisme, xenofobie, genderdiscriminatie of iedere andere uiting die strijdig is met onze grondwet.

Wij onderschrijven het statement van De Creatieve Coalitie waarin wordt benadrukt dat de culturele sector een veilige haven moet zijn waar artistieke expressie wordt gevierd en meningsverschillen op een respectvolle manier kunnen samenkomen.

Wij streven inclusiviteit na, zodat het wezen van onze huizen en onze culturele traditie intact blijft; wij staan voor de vrije kunsten en het vrije woord.

We willen i.s.m. de Staatssecretaris van Cultuur en Media een veiligheidsprotocol vaststellen zodat, mocht daar aanleiding voor zijn, podia een beroep kunnen doen op preventieve veiligheidsmaatregelen van de overheid. Om een plek te blijven die open en toegankelijk is voor iedereen.