Podium De Helling en MBO Utrecht werken samen aan het versterken van sociale identiteit bij studenten

7 februari 2023

Afgelopen week startte een bijzonder educatieproject dat is ontstaan door een samenwerkingsverband van Podium De Helling en MBO Utrecht.

‘Wat is mijn nieuwe normaal’ neemt tweedejaars studenten tijdens hun lessen burgerschap mee in hun zoektocht naar hun sociale identiteit door muziek. In vier lessen doorlopen de studenten een popcollege en – popquiz, weerbaarheidstraining en leren statements maken door (letterlijk) hun stem te gebruiken. Ten slotte schrijven ze onder leiding van ervaren songteksten schrijvers een eigen songtekst.

‘Wat is mijn nieuwe normaal’ is bedacht door tweedejaars studenten marketing van MBO Utrecht. Na een onderzoek onder medestudenten kwamen zij tot de conclusie dat MBO studenten moeite hadden om zich verhouden tot groepen, zeker in het licht van de toenemende polarisatie in de maatschappij. Daarbij misten ze ervaring in concert- of clubbezoek en wisten niet goed in welke subculturen ze pasten. Het educatieproject bevordert de culturele ontwikkeling van tweedejaars MBO studenten Commerciële Economie en Marketing en probeert daarmee de maatschappelijke polarisatie te verkleinen en het wederzijds respect tussen studenten te vergroten.

‘Muziek past bij uitstek in de belevingswereld van deze jonge studenten. Muziek is een universele taal met een grote diversiteit aan genres. Muziek kan onze stemming beïnvloeden, kennis over de wereld verschaffen of helpen de sociale of persoonlijke identiteit te vormen. Groepsvorming ontstaat niet zelden langs de lijnen van muziekgenres. Een samenwerking met een podium binnen het vak burgerschap is daarom een sterke keuze’ aldus teamleider MBO Utrecht, Hermine Reuchlin. ‘Muziek kan helpen om de wereld te doorgronden en past bij uitstek in de beleveringswereld van deze studenten’.

‘De Helling is een plek waar veel, veelal bijzondere, stijlen en hun liefhebbers samenkomen,’ volgens Arlette de Jong, directeur De Helling. ‘Een aantal stijlen trekt bezoekers die goed nagedacht hebben over wie ze zijn en dragen hun identiteit groots uit. De Helling wilde daarom graag een educatieprogramma ontwikkelen rondom het thema identiteit. De samenwerking met het MBO is logisch, omdat MBO-ers een belangrijke bezoekersgroep zijn.’

Het project wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds21.