Popmuzieksector krijgt impuls met nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda

20 april 2023

Popmuzieksector krijgt impuls met nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda

Samenwerking Popcoalitie en Hogeschool Inholland draagt bij aan gezond en duurzaam muziekecosysteem

Onderzoekers van Hogeschool Inholland hebben in samenwerking met de Popcoalitie een nieuwe onderzoeks- en innovatieagenda opgesteld voor de popmuzieksector. Hierin zijn de meest urgente thema’s en vragen vanuit de sector, waar onderzoek gewenst is of waar innovaties nodig zijn, in kaart gebracht. Op 12 april jl. is de nieuwe agenda gepresenteerd aan de bij de Popcoalitie aangesloten organisaties.

Vervolgstap is de matchmakingbijeenkomst op 6 juni, georganiseerd met steun van CLICKNL, waarbij het doel is te komen tot consortia die gezamenlijk onderzoeks- of innovatieprojecten willen opstarten.

Post-COVID impuls

Na de COVID-19 pandemie was het tijd om een nieuwe impuls te geven aan de muziekindustrie. Het stilleggen van de live popmuziek tijdens de pandemie heeft grote gevolgen heeft gehad voor makers, organisaties en medewerkers in deze branche. Het heeft daarnaast de aandacht gevestigd op al langer lopende vraagstukken, zoals een eerlijke vergoeding voor makers, de kwetsbare arbeidssituatie van medewerkers en onregelmatige werktijden. Tegelijkertijd heeft de pandemie de industrie ook gedwongen te experimenteren met nieuwe verdienmodellen, waaronder hybride en online optredens. Nu de podia, clubs en festivals weer open zijn, is er een groot tekort aan personeel, waardoor de werkdruk nog hoger is geworden. Dit alles terwijl maatschappelijke kwesties zoals inclusie, diversiteit, klimaatverandering en digitale ontwikkelingen blijven spelen.

Voorbeeldfunctie van de popsector

Het is juist vanwege de maatschappelijke impact van muziek dat de popsector een voorbeeldfunctie heeft voor andere sectoren, vindt Koos Zwaan, associate lector Innovation in the International Music Industry bij Hogeschool Inholland. ‘Muziek heeft de kracht om te verbinden en te verbeelden en is voor velen belangrijk voor hun identiteit. Om deze verbeeldingskracht in te zetten en een impact te hebben op maatschappelijke vraagstukken, zijn slimme samenwerkingen tussen de popsector en kennispartners zoals hbo-instellingen en universiteiten noodzakelijk. Dit kan gerealiseerd worden door onderzoeks- en innovatieprojecten die een impuls geven aan vernieuwing en samenwerking in de popmuziekindustrie’, aldus Zwaan. Inholland werkt samen met partners uit het werkveld aan dit soort projecten in het International Music Industry Lab, waarvan Koos Zwaan lab lead is.

Thema’s onderzoeks- en innovatieagenda

De thema’s van de agenda zijn tot stand gekomen met input van vertegenwoordigers uit de hele popsector die is opgehaald tijdens verschillende werksessies. Daarnaast is input verzameld van congresbezoekers bij het Congres Podia Festivals Evenementen (september 2022), No Man’s Land (december 2022) en Eurosonic Noorderslag (januari 2023).
De hoofdthema’s zijn: talentontwikkeling, professionalisering, inclusie & diversiteit, nieuwe digitale technologie & businessmodellen, mentaal & fysiek welzijn, maatschappelijke impact van popmuziek, klimaatimpact en internationalisering.
De volledige agenda is te downloaden van:
https://www.imi-lab.nl/publications/agendapopcoalitie/
Martijn Kramers, namens het dagelijks bestuur van de Popcoalitie: ‘Deze agenda biedt kansen voor innovatieve oplossingen die impact gaan hebben op het versterken van onze industrie en zal richting geven aan een duurzaam en gezond muziekecosysteem. Denk daarbij aan eerlijke praktijken voor alle belanghebbenden, inclusiviteit voor medewerkers, duurzaamheid van activiteiten, alles vallend binnen de waardeketen van de Nederlandse popmuzieksector.’

Matchmakingbijeenkomst

De volgende stap is het bij elkaar brengen van partijen uit het brede werkveld van de popmuziek, onderzoekers van hogescholen en universiteiten en partijen die samenwerkingsprojecten kunnen financieren. Met dit doel organiseren Inholland en de Popcoalitie, gesteund door CLICKNL, een matchmakingbijeenkomst. De gewenste uitkomst van deze bijeenkomst is dat er rondom de vragen uit de agenda samenwerkingsverbanden worden gevormd die verder onderzoek initiëren en innovaties voor en met de popsector gaan ontwikkelen én implementeren. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 juni 2023 in het A-lab te Amsterdam.

Over de Popcoalitie

De Popcoalitie is een netwerkorganisatie waarin belangrijke partijen uit de popmuzieksector, waaronder muziekauteurs, muzikanten, live-podia/-festivals en producenten zijn verenigd. Zij vertegenwoordigen de gehele waardeketen van de popmuziek. Eén van de doelstellingen van de Popcoalitie is om onderzoek over, voor en met de popmuzieksector te stimuleren. Daarbij wil zij de bestaande samenwerkingen tussen de popsector, universiteiten en hbo’s ondersteunen en verder uitbouwen.
Meer informatie: www.popcoalitie.nl.
Contact: info@popcoalitie.nl of 020 311 60 10

Over het lectoraat Innovation in the International Music Industry van Hogeschool Inholland

Bij het lectoraat Innovation in the International Music Industry van het Kenniscentrum Creative Business van Hogeschool Inholland, richten we ons op de context van de internationale muziekindustrie. In onze definitie omvat de internationale muziekindustrie alles dat zich richt op economische activiteiten waar muziek bij betrokken is. Hieronder vallen onder andere artiesten, producers, platenlabels, uitgevers, artiestenmanagers, boekers, zaalprogrammeurs en festival-organisatoren. Binnen ons onderzoek richten we ons op nieuwe businessmodellen en ondernemerschap maar kijken we ook naar de maatschappelijke impact van deze industrie en de maatschappelijke vraagstukken waarin muziek en de muziekindustrie een rol kunnen spelen. We benaderen de muziekindustrie als een ecosysteem dat traditioneel sterk wordt beïnvloed en gevormd door technologische innovaties. Daarnaast hebben muziek, musici en de muziekindustrie impact op de samenleving. Ook zijn het belangrijke actoren om maatschappelijke vraagstukken op de publieke agenda te krijgen. Muzikanten en de muziekindustrie zijn dan ook stakeholders in maatschappelijke innovatieprocessen.
Meer informatie: www.inholland.nl/onderzoek/lectoraten/innovation-in-the-international-music-industry
Contact: Koos Zwaan, via koos.zwaan@inholland.nl of 06 40747036