Bron

VNPF

Poppodia en -festivals ontvingen weer veel publiek in 2022, maar kostenstijgingen baren zorgen

26 juli 2023

Poppodia en -festivals ontvingen weer veel publiek in 2022, maar kostenstijgingen baren zorgen

Dat meldt branchevereniging VNPF op basis van cijfers over 2022 van 48 poppodia en 55 popfestivals.

Deze podia en festivals hadden in het eerste kwartaal van 2022 nog te maken met strikte coronamaatregelen, maar trokken in totaal 7,6 miljoen bezoeken in 2022, in vergelijking met 8,6 miljoen bezoeken in 2019. Er was in 2022 iets meer werkgelegenheid bij de poppodia dan in 2019. Opvallend voor 2022 zijn de hoge kostenstijgingen voor de podia, zoals voor personeel, huisvesting, inkoop horeca en programma, terwijl de gemeentelijke subsidies niet evenredig werden verhoogd.

De cijfers over 2022 zijn in deze publicatie terug te vinden.

Publiek wist de weg naar de poppodia en -festivals goed terug te vinden in 2022
2022 was een abnormaal jaar voor de livemuzieksector. Het eerste kwartaal konden door coronamaatregelen nog zeer weinig activiteiten worden georganiseerd en nauwelijks publiek worden ontvangen. Vanaf het tweede kwartaal kon alles weer plaatsvinden: concerten met staand publiek, clubnachten en festivals. Met name live concerten werden extra georganiseerd. Er was sprake van een stuwmeer aan in te halen, verplaatste programma’s die in 2020 en 2021 niet door konden gaan. In 2022 organiseerden de 48 poppodia in totaal 14.861 activiteiten met publiek. Dat waren 11% minder activiteiten dan in 2019, maar het aantal live concerten in 2022 was gelijk aan dat van 2019. Het publiek wist de weg naar de podia en -festivals goed terug te vinden. In totaal trokken de 103 podia en festivals 7,6 miljoen bezoeken in 2022, in vergelijking met 8,6 miljoen bezoeken in 2019.

Werkgelegenheid poppodia in 2022 weer op niveau van 2019
De cijfers van 2022 tonen iets meer werkgelegenheid dan in 2019. De poppodia boden werk aan ruim 8.000 medewerkers, circa 3% meer dan in 2019. In 2022 waren er meer betaalde werkuren en minder vrijwilligerswerk dan in 2019. Dit werk werd hoofdzakelijk verricht door personeel in loondienst, maar met name bij de afdelingen productie en techniek ook door zelfstandigen. Ook geeft de nieuwe publicatie informatie over de verdeling van functies en gender van de medewerkers van de poppodia.

Stijgende kosten in 2022 baren zorgen, subsidies niet voldoende geïndexeerd
De totale uitgaven van de 48 poppodia stegen met 8% in 2022 ten opzichte van 2019, ondanks het feit dat in het eerste kwartaal van 2022 nog veel minder activiteiten werden georganiseerd door de beperkende coronamaatregelen. Behalve door de nasleep van de pandemie, werden VNPF-leden in 2022 ook geconfronteerd met een hoge inflatie. Onder andere de kosten voor energie, personeel, horeca inkoop en artiesten stegen fors (en doen dat nog steeds in 2023). De cijfers van 2022 tonen aan dat de gemeentelijke subsidie wel stijgt, maar niet voldoende om (autonome) kostenstijgingen het hoofd te bieden. Met name voor de langere termijn wekt dit zorgen. Dit betekent dat talentontwikkeling van zowel artiesten als personeel en het behouden van goed personeel verder onder druk komen te staan. Adequate en gepaste subsidiering van het gesubsidieerde deel van onze sector blijft van levensbelang. Ook niet gesubsidieerde organisaties hebben de overheid nodig als samenwerkingspartner en facilitator.

Download hier de gehele publicatie ‘Poppodia en -Festivals in Cijfers 2022’