Poppodia en popfestivals ontvingen in 2020 87% minder publiek

2 november 2021

Dat meldt branchevereniging VNPF op basis van cijfers van 101 Nederlandse aangesloten poppodia en popfestivals. Er waren 7,3 miljoen minder bezoeken in 2020 dan in 2019.

  • Download hier de nieuwe publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2020'
  • Download here English version 'Dutch Music Venues and Festivals – Facts and Figures 2020'

Er werden in 2020 bijna 23.000 minder optredens gegeven door artiesten dan in 2019. Voor poppodia aangesloten bij de VNPF (VNPF-podia) leidde dit tot 92 miljoen euro minder inkomsten. Daardoor verloren veel medewerkers hun baan. Het effect van de pandemie op de gehele livemuzieksector is, nu nog altijd, zeer ingrijpend.

Minder programma
Door beperkende maatregelen zijn in 2020 door VNPF-podia ruim 20.000 minder muziekoptredens geprogrammeerd. Dat is een daling van 76% vergeleken met 2019. Bij de VNPF-festivals was de daling van optredens zelfs 87%. Er waren in 2020 ook relatief minder optredens van buitenlandse artiesten. Door VNPF-podia is in 2020 ruim 40 miljoen euro minder aan programmakosten uitgegeven, waarvan de helft uit gages voor artiesten bestaat.

Daling bezoek
In 2020 werden in totaal 1.054.691 bezoeken aan de VNPF-podia gebracht, een daling van 80% ten opzichte 2019. Bij de VNPF-festivals waren er 3,2 miljoen bezoeken in 2019 en nog geen 50.000 bezoeken in 2020, een daling van 98%.

Minder werk
In 2020 kon aan minstens 1.200 medewerkers van VNPF-podia geen werk meer worden geboden. In vergelijking met 2019, een daling van het aantal werkuren van 27%. Met name zzp’ers en uitzendkrachten verloren werk, tot wel 74% minder aan werkuren. Ondanks de NOW-regeling als loonsteunmaatregel van de overheid verloor 22% van de medewerkers in loondienst bij de VNPF-podia hun baan door gedwongen reorganisaties.

Fors verlies inkomsten dreunt door in hele keten
Publieksinkomsten, zoals inkomsten uit kaartverkoop en horeca, zijn de belangrijkste inkomstenbron voor poppodia en -festivals. De totale eigen inkomsten van de VNPF-podia waren 29,7 miljoen euro in 2020, ten opzichte van 121,7 miljoen euro in 2019. Door de beperkende maatregelen daalden de ticketinkomsten van VNPF-podia ten opzichte van 2019 met 78%. De horecaomzet daalde met 77%. Ook inkomsten uit sponsoring en besloten verhuur daalden met meer dan 50%. Ook de kosten namen af in 2020. Met name programma- en personeelskosten werden minder. Dit betekende vooral minder werk en inkomsten voor artiesten, ingehuurd personeel en toeleveranciers. Dit is zeer schadelijk voor de hele infrastructuur van de livemuzieksector.

Steun
De generieke en sectorspecifieke steun waren in 2020 hard nodig om de schade te beperken. 83% van de poppodia ontving extra financiële middelen uit steunmaatregelen in 2020, in totaal 28,9 miljoen euro. De meeste steun kwam van de rijksoverheid (77%) en gemeenten (20%). Een groot deel van het steungeld (44%) kwam via de NOW-regeling.

2021 niet beter dan 2020, specifieke steun blijft nodig
De VNPF verwacht in 2021 vergelijkbare of slechtere resultaten. Financiële steun, zoals garantieregelingen en VNL blijven hard nodig. Met het stoppen van de generieke steunmaatregelen per 1 oktober kunnen de poppodia en -festivals, artiesten en toeleveranciers verder in de problemen komen, nu programmeren en publiek ontvangen met volledige capaciteit en ’s nachts nog steeds niet mogelijk is. Er is begrip voor beperkende maatregelen die het coronavirus bestrijden, want de podia en festivals willen niets liever dan dat de samenleving weer volledig open kan, maar de maatregelen moeten effectief en proportioneel zijn. Daarnaast blijft financiële steun noodzakelijk zolang er nog sprake is van beperkende maatregelen.

De nieuwe publicatie ‘Poppodia en -Festivals in Cijfers 2020’, die de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) op 28 oktober 2021 publiceerde, is hier te vinden.