Poppodia en popfestivals verbijsterd over uitgelekt OMT-advies

11 november 2021

Het laatste OMT- advies adviseert een lockdown van twee weken, maar richt daarbij de pijlen op het verkeerde doel. Uit cijfers blijkt dat besmettingen vooral in familiaire kring en op school plaatsvinden. Niet in poppodia of bij evenementen.

De VNPF roept de politiek op zich bij de vorming van nieuw, proportioneel beleid op feiten en herleidbare cijfers te blijven baseren en niet op beeldvorming. Het staat als een paal boven water dat de toename in besmettingen niet wordt veroorzaakt door bij de bij VNPF aangesloten organisaties. De concerten en evenementen worden professioneel georganiseerd en het coronatoegangsbewijs/de QR code wordt overal strikt gecontroleerd. 

Het niet door laten gaan van concerten en andere evenementen is dus geen oplossing voor het probleem van de toegenomen besmettingen. Het wederom afgelasten van deze programma’s is symboolpolitiek. Lockdowns en andere beperkende maatregelen zorgen voor nieuwe onzekerheid in de programmering en de toch al zeer wankele financiën in de popsector. 
Bovendien holt een dergelijke maatregel het draagvlak uit voor het beleid van het coronatoegangsbewijs en de naleving ervan, hetgeen nu zeer goed functioneert. 

Ook de waarde van een toegangskaart brokkelt hierdoor af. Het aanschaffen van een ticket voor een concert of evenement wordt haast een valse belofte. Er is inmiddels zoveel programma, zo vaak, verschoven, daardoor wordt de popsector geconfronteerd met relatief veel publiek dat niet komt opdagen. In een sector waar de ticketopbrengst naar de artiest gaat en de overige publieksinkomsten (o.a. horeca) voor de organisator zijn, is dat zeer bedreigend.

Nieuwe restricties zijn binnen de popsector niet nodig en zorgen, wederom, voor programmatische en financiële uitzichtloosheid bij popartiesten, poppodia, evenementen organisatoren producenten en popfestivals. 

Nieuwe maatregelen om de toegenomen besmettingen tegen te gaan moeten doeltreffend en passend zijn. De VNPF pleit voor gerichte, intelligente, maatregelen in specifieke regio’s en bij doelgroepen waar aantoonbaar veel besmettingen zijn. Daarin sluit zij zich aan bij het pleidooi van de grote werkgeversverenigingen die stellen dat voor oudere en kwetsbare bevolkingsgroepen de zogenaamde ‘boosterprik’ eerder moet worden gezet.