Poppodium De Flux naar North Sea Venue

8 januari 2019

Op dit moment zit Poppodium De Flux aan de Zuiderkerkstraat in Zaandam. Deze locatie is vanaf 1 januari 2019 niet meer beschikbaar en daarom heeft De Flux de afgelopen periode gezocht naar alternatieven.

Naast (tijdelijke) nieuwe huisvesting zijn ook opties onderzocht zoals een 'reizend' poppodium en een pop-up-poppodium met een aanbod dat vergelijkbaar is met de huidige programmering. Onderzoek heeft aangetoond dat deze opties duurder zijn dan het huren van een vaste ruimte bij North Sea Venue.

Daarom verhuist De Flux vanaf 1 januari naar deze plek. Gemeente Zaanstad gaat komende tijd met de Flux in gesprek over hun visie op de toekomst en hun verdienmodel.

De Flux heeft afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de groei van het klantenbestand én de opbouw van een goede reputatie bij artiesten en impresario's. Om het klantenbestand en de goede reputatie bij artiesten/impresario's voor de toekomst te behouden is het belangrijk om de functie poppodium te blijven ondersteunen.

Het poppodium De Flux maakt bovendien deel uit van de culturele basisinfrastructuur van Zaanstad binnen het huidige cultuurbeleid (Toekomstagenda cultuur Zaanstad 2014-2017). Ook hun rol in de nieuwe cultuurvisie is onderwerp van gesprek.

Om de verhuizing naar de nieuwe locatie mogelijk te maken stelt gemeente Zaanstad voor 2019 eenmalig een extra bijdrage ter hoogte van € 87.000 beschikbaar, vanuit de programmabegroting cultuur.

De bijdrage is eenmalig omdat de functie van een poppodium betrokken wordt bij de nieuwe cultuurvisie. De financiële vertaling van deze nieuwe cultuurvisie vindt zijn beslag in de begroting 2020 – 2023, die in november 2019 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.