Premies WGA en ZW voor 2020 bekend

10 september 2019

De nieuwe premies voor de WGA en ZW voor 2020 zijn bekend gemaakt in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020. 

Deze nota bepaalt jaarlijks de hoogte van de door het UWV per werkgever gerekende gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2020. Werkgevers ontvangen eind 2019 hun beschikkingen met de individueel gedifferentieerde premies van de Belastingdienst.

Lees hier meer