Presentatie Atlas voor Gemeenten 2019: thema ‘Groei en krimp’

31 januari 2019

Op 22 mei 2019 wordt de nieuwe Atlas voor gemeenten gepresenteerd in Enschede. Dat gebeurt tijdens een conferentie rond het thema ‘Groei en krimp’ met daarbij speciale aandacht voor grensregio’s. Ook de cijfers van de VNPF-podia worden in dit onderzoek meegenomen.

Naast de presentatie van het door Atlas voor gemeenten uitgevoerde onderzoek zullen ook staatssecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Coen Teulings (hoogleraar economie en voormalig directeur van het Centraal Planbureau) ingaan op dit thema.

Presentatie Atlas voor gemeenten 2019:  Woensdag 22 mei 2019, 15:00 – 17:00 uur, Grote kerk, Enschede

In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas biedt zo een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Nederlandse gemeenten.