Presentatie cultuurbeleid 2021-2024

6 juni 2019

Dinsdagochtend 11 juni om 10:00u presenteert minister Van Engelshoven (cultuur) het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. De uitgangspunten die de minister presenteert zijn de basis voor de samenstelling van de culturele basisinfrastructuur: de culturele instellingen die een directie subsidie van het rijk ontvangen.

Op basis van de gepresenteerde uitgangspunten en criteria kunnen culturele instellingen hun aanvraag indienen voor subsidie voor de periode 2021-2024. Na advies van de Raad voor Cultuur over de inzendingen maakt minister Van Engelshoven op Prinsjesdag 2020 de subsidiebesluiten bekend