Presentatie Governance Code Cultuur 2019

8 november 2018

Tijdens de conferentie "Toezichthouden: de kunst van het tegenspel" maandag 5 november 2018 is de Governance Code cultuur 2019 aangeboden aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Governance Code Cultuur 2019 helpt organisaties bestuur en toezicht vorm te geven in die nieuwe wereld. Hoe blijf je integer als financiers invloed willen uitoefenen? Wat is een goede rolverdeling tussen bestuur en raad van toezicht? En wat is het verschil tussen gewenste en ongewenste belangenverstrengeling?

Lees het volledige artikel hier.