Presentatie Regionale Cultuurindex

28 november 2018

In samenwerking met de Boekmanstichting ontwikkelde Atlas voor gemeenten de Regionale Cultuurindex. Dit nieuwe instrument wordt op 14 december door de Boekmanstichting gepresenteerd.

Nationaal cultuurbeleid vraagt om kennis van regionale ontwikkelingen. Dit is nodig voor een weloverwogen, goed onderbouwde stellingname over de geografische spreiding van cultuuraanbod, en daarmee samenhangende spreiding van publiek en geldstromen.

De Regionale Cultuurindex is het eerste instrument dat een overzicht geeft van het aanbod en het gebruik van cultuur per provincie, evenals de geldstromen die daarmee gemoeid zijn. De Boekmanstichting presenteert de eerste editie met een programma waarin er stilgestaan wordt bij de toegevoegde waarde en de toepasbaarheid van de gegevens.

Het programma:

Keynote
Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur)

Presentatie eerste bevindingen Regionale Cultuurindex
Gerard Marlet (directeur Atlas voor gemeenten) en Rogier Brom (onderzoeker Boekmanstichting)

Panelgesprek
Jerken (OCW), Gerard Bunnik (VNG en regioprofiel Utrecht), Nicolle van Lith (provincie Limburg, ov)

Datum: Vrijdag 14 januari 2018
Tijd: 14.00 – 18.00
Locatie: Metaalkathedraal, Rijksstraatweg 20, Utrecht
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.