Presentatie Waarde van Cultuur Noord-Brabant 2022

2 juni 2022

Hoe staat de Noord-Brabantse culturele sector ervoor na twee jaar corona? Het onderzoeksrapport Waarde van cultuur 2022 laat dat zien.

  • Zie hier het rapport van 2018 en hier van 2020

Om precies te zijn laat de monitor zien hoe de Brabantse cultuursector er in 2020 en 2021 voor stond/staat in vergelijking met eerdere jaren.

Te lezen is onder meer hoe Brabanders cultuur beleven in het najaar van 2021, en wat de situatie van makers en instellingen is in het voorjaar van 2022.

Het is de derde editie van de monitor Waarde van cultuur waarin de Brabantse cultuur onder de loep wordt genomen en ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Het rapport is samengesteld door de onderzoekspartners Kunstloc Brabant, Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants en de Boekmanstichting, in opdracht van BrabantStad. Tijdens de presentatie op 21 juni belichten en besporeekt men de ontwikkelingen en geeft men vanuit verschillende hoeken duiding aan de feiten en cijfers.

Programma 

  • Welkomstwoord door Henri Swinkels, directeur-bestuurder Kunstloc Brabant 
  • Toelichting op het onderzoek door Bo Broers, onderzoeker bij Het PON & Telos en Henk Vinken, onderzoeker bij Pyrrhula Research Consultants BV
  • Resultaten bekeken door een bestuurlijke bril: Jeroen van der Zweth, hoofd cultuur gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Beschouwing vanuit het culturele veld: Piet Menu, artistiek directeur Het Zuidelijk Toneel
  • Q&A-sessie o.l.v. gespreksleider Jenneke Harings: sprekers beantwoorden vragen van publiek
  • Netwerkborrel.

Iedere twee jaar
Het Waarde van cultuur onderzoek wordt elke twee jaar herhaald. In 2018 verscheen de eerste editie, op 16 juni 2020 volgde de tweede editie, en op 21 juni 2022 wordt daar een derde editie aan toegevoegd. Nieuwe manieren van onderzoek zijn geïncorporeerd in de monitor, of worden verder verdiept. Om de pionierspositie te behouden is het van belang dat er bij de herhaling van dit onderzoek ook gekeken wordt naar de beschikbaarheid en borging van de gegevens.