Bron

Code Diversiteit & Inclusie

Prikkelarm genieten van (pop)cultuur

6 april 2023

Het klinkt bijna tegenstrijdig: prikkelarm genieten van cultuur. Want is prikkelen niet het eerste wat je als podium, event of festival wilt?

Toch is genieten niet voor alle bezoekers even vanzelfsprekend. Voor mensen met een autismespectrumstoornis bijvoorbeeld, met ADHD, een niet aangeboren hersenafwijking, een burn-out of visuele beperking. Maar ook als je bijvoorbeeld een drukke dag hebt gehad kan het fijn zijn om minder prikkels te ontvangen.

Hoe zorg je er als culturele organisatie voor dat toch iedereen mee kan doen? Dat iedereen zich welkom voelt. Ook als je om wat voor reden dan ook overgevoelig voor prikkels bent?
Toegankelijkheid is voor steeds meer organisaties een speerpunt. Een aantal heeft zich verenigd in www.prikkelarmecultuuragenda.nl, een initiatief van stichting Onbeperkt Genieten in samenwerking met de Hersenstichting.

Niet alleen ontdek je op deze website waar je prikkelarm tentoonstellingen of voorstellingen kunt beleven. Ook delen bezoekers er hun ervaringen en vind je er ‘voorbereidingsdocumenten’ voor een bezoek aan een deelnemende culturele instelling. Een nogal op theater en musea gericht verhaal, maar wellicht inspirerend.

Informatie vooraf

Want een goede voorbereiding is het halve werk. Je welkom voelen begint al thuis, bij het uitkiezen van en kaartjes kopen voor een programma. Zorg er daarom als ontvangende partij voor dat je een heldere online communicatie voert. Geef duidelijk aan wat mensen die gevoelig voor prikkels zijn bij een bezoek kunnen verwachten.

Voorbij de rij

En dan is er de toegankelijkheid van het gebouw zelf. Is er een aparte, meer rustige ingang?
Of kun je misschien voorrang krijgen met een ‘voorbij-de-rij-verklaring’? Dan hoef je niet te wachten, maar kun je direct doorlopen.

Gastvrije ontvangst

Niet iedereen loopt met diens beperking of behoefte te koop. Belangrijk is dat je niet hoeft te bewijzen dat je tot de doelgroep behoort. En dat je partner, familielid, begeleider of andere medebezoeker net zo welkom wordt geheten als jijzelf.

Faciliteiten

Is er een prikkelarme ontvangstruimte? Zijn emensen die je bij binnenkomst opwachten en geduldig de weg wijzen? Hoe zijn het geluid en licht? Kunnen die worden gedempt? Is er een stilteruimte om even tot rust te komen?

Programmering

Veel maatregelen die culturele organisaties treffen, hebben betrekking op de toegankelijk- en gastvrijheid van hun gebouw. Op de condities waaronder je een gebouw bezoekt. Op het verminderen van omgevingsprikkels. Nog niet vaak wordt de programmering zelf aan prikkelarm bezoek aangepast. Dat is weliswaar lastiger, maar het kan wel.

Ontdek meer hier.