Bron

kunstencultuur.nl

Proeftuin Nieuw Publiek

24 augustus 2023

In Friesland, Groningen en Drenthe zijn in de periode 2020-2022 verschillende experimenten door podia en makers uitgevoerd.

Ze moesten inzicht geven hoe nieuw publiek bereikt of betrokken kan worden bij cultuur. De uitkomsten zijn vastgelegd in de publicatie Luisteren. Het onderzoek stond onder leiding van Johan Kolsteeg (RUG). K&C werkte samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan de uitvoering. Dit gebeurde in opdracht van We The North.

De Proeftuin Nieuw Publiek levert veel kennis op over communicatie met verschillende doelgroepen en ook hoe digitale data hieraan bij kunnen dragen. Lees er meer over in de publicatie.