Promotieonderzoek naar maak- en speelplekken buiten reguliere gebouwen en podia

1 maart 2018

De afgelopen decennia laten zien dat theater en tentoonstellingsmakers steeds vaker hun maak- en speelplek kiezen buiten de bestaande gebouwen of de bestaande podia anders gebruiken. Er lijkt zich een verandering voor te doen van het theater en museum als plek voor de elitaire burgerij naar een plek als publieke voorziening met een postmoderne ontheiliging van de kunst. 

Voor vastgoedbedrijven en gemeentelijke overheden is de financiële en imago-versterkende meerwaarde, ‘city branding’, een steeds belangrijker argument om te investeren in de ontwikkeling van ‘flagship’-cultuurgebouwen. In Tilburg verdedigde Marjo van Schaik haar proefschrift ‘Spaces of Culture’ : A trialectic analysis of the recent developments of cultural venues in Amsterdam. 

Klik hier voor de samenvatting van dit onderzoek.