Promotieonderzoek toont aan dat er 7 types zzp’ers zijn en een diversiteit aan loopbaanstrategieën

29 juni 2021

Dé zzp’er bestaat niet, blijkt uit het promotieonderzoek van Sjanne Marie van den Groenendaal.

Ze deed onderzoek naar zzp’ers en kwam tot de conclusie dat er zeven types te onderscheiden zijn, gebaseerd op hun startmotieven. Ook hebben zzp’ers verschillende strategieën voor het vormgeven van hun loopbaan, iets waar de overheid volgens de promovenda op in zou moeten spelen.

Nederland is nog niet ingericht op de verscheidenheid aan verschillende soorten zzp’ers, vertelt Sjanne Marie van den Groenendaal. “Het is voor de overheid het makkelijkst om één beleid te voeren voor zzp’ers, maar een groot deel van de zzp’ers bestaat uit proactieve mensen die heel happy zijn, alles doen om hun situatie tot een goed einde te brengen en de lasten zelf kunnen dragen. Flexibilisering hoeft helemaal niet zo’n groot probleem te zijn. Richt overheidsbeleid op de precaire groepen en laat de proactieve zzp’ers met rust.” De promovenda bracht de verschillende soorten zzp’ers in kaart, zodat de overheid en hr-afdelingen van organisaties daar gericht beleid voor kunnen ontwikkelen.

Het onderzoek begon bij het maatschappelijke beeld van zzp’ers, vertelt Van den Groenendaal: “Ik merkte dat er in de literatuur weinig aandacht was voor zzp’ers. Ze werden vaak geschaard onder zelfstandigen (met personeel) of onder flexibel personeel (zoals uitzendkrachten en seizoensarbeiders), maar die zijn toch echt wel anders. Ik dacht: dat kan toch niet? Niet alle zelfstandigen hebben een heel team aan personeel achter zich staan. Er zijn twee uitdagingen in de beeldvorming rond zzp’ers: enerzijds worden ze soms niet als een aparte groep gezien en anderzijds worden ze door de media afgetekend alsof ze allemaal hetzelfde willen.”

Lees hier meer over de zeven types zzp’ers van Van den Groenendaal