Provincie Overijssel investeert in culturele sector

11 juni 2020

Corona heeft grote impact op het culturele leven in Overijssel. De provincie Overijssel investeert daarom 1,6 miljoen euro extra in de culturele sector. Dit bedrag komt bovenop het geld dat het Rijk beschikbaar stelt.

De investering is bestemd voor culturele instellingen die worden aangemerkt als de ruggengraat van de Overijsselse cultuur, de zogenoemde vitale regionale infrastructuur.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een noodpakket van 300 miljoen euro samengesteld. Zij verleent extra subsidie aan instellingen die vallen onder de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 van Nederland. Daarnaast heeft zij 48,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een limitatieve lijst van cruciale culturele instellingen in de regio. Deze steun is onder voorbehoud van cofinanciering door de regio en een zorgvuldigheidstoets door het Rijk. De provincie is voornemens de rijksmaatregel samen met de betrokken gemeenten te cofinancieren (50% Rijk, 25% gemeenten en 25% provincie) tot een maximumbedrag van 1,6 miljoen euro, op een totaal dus van 6,4 miljoen euro.

“Weerbaarheid culturele sector vergroten”
Gedeputeerde Roy de Witte: “Uit de eerste inventarisatie onder onze cultuurinstellingen blijkt dat de financiële harde klappen naar verwachting de komende maanden nog gaan volgen. Er is immers nog lang geen sprake van een normale omzet. Daarom ben ik blij met deze extra investering. Ons doel is het vergroten van de weerbaarheid van de culturele sector. Cultuur is de zuurstof in onze samenleving, het verbindende cement. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat cultuur deze status behoudt. Mijn oproep aan Overijsselaars: geniet van al het moois dat culturele instellingen hebben te bieden. Juist nu!”

Taskforce Cultuur|
Naast de extra financiële steun is er op initiatief van de culturele sector en in samenwerking met de provincie ook een Taskforce Cultuur samengesteld, met daarin tien afgevaardigden uit verschillende kunst- en cultuurdisciplines. Samen met de provincie denken de leden van deze Taskforce mee over wat er op korte en lange termijn nodig is om de culturele sector weerbaar te maken. Tot slot ligt ook het nieuwe cultuurbeleid (2021-2024) ter besluitvorming bij Provinciale Staten. Dit beleid is mede gericht op herstel en vernieuwing. Voor dit nieuwe cultuurbeleid is 19 miljoen per jaar uitgetrokken voor de komende vier jaar.

Deelnemers aan de Taskforce Overijssel zijn: Dick Smits (Film Kenniscentrum), Rob Zuidema (Zwolse Theaters), Angelina Schoonewille (Kaliber Kunstenschool), Astrid Vrolijk (Stadkamer Zwolle), Kelly Hammer (Poppodium Burgerweeshuis), Sandra Schipper (St. Oldenzaalse musea), Rob Kramer (ArtEz), Mieke Conijn (Kunstenlab), Lieke Bisseling (Theater Sonnevanck) en Vincent Robijn (HCO).